leonardo da vinci

LEONARDO da VINCI urodził się 15 IV 1452 w Anchiano koło Vinci. W 1476 był uczniem A. Verrocchia. Pracował we Florencji (ok. 1472-1482 i ok. 1500-1508), w Mediolanie (1482-99 i 1508-13). Po 1513 przebywał w Rzymie i Bolonii, od 1517 — we Francji. W 1472 był wzmiankowany jako członek cechu malarzy we Florencji; z tego okresu pochodzi jego najwcześniejsza datowana praca — rysunek pejzażowy (5 VIII 1473). We Florencji Leonardo da Vinci malował obrazy ołtarzowe, np. niedokończony Pokłon Trzech Króli (ok. 1481 -Galleria degli Uffizi, Florencja). Prowadził studia z zakresu geometrii i optyki, mechaniki i inżynierii wojskowej oraz zjawisk naturalnych, czego świadectwem są rysunki ze zbioru Codice Atlantico (Biblioteca Ambrosiana, Mediolan).

Leonardo da Vinci