ŚW. ANNA SAMOTRZEĆ

Święta Anna Samotrzeć

Przedstawienie św. Anny z Marią i Dzieciątkiem. W sztuce europejskiej od drugiej połowy XIII w., zwłaszcza popularne w średniowiecznej rzeźbie. Istnieje kilka redakcji tego tematu: najstarsza to siedząca Anna, trzymająca na kolanach małą postać Marii z Dzieciątkiem (rzeźba, po 1300 — kościół Św. Mikołaja, Stralsund).
W późnym średniowieczu najpopularniejszą kompozycją była siedząca Anna, obok niej Maria, Dzieciątko na kolanach Marii lub św. Anny (rzeźba warsztatu mistrza z Rabenden, ok. 1510 — Muzeum Unterlinden, Colmar). W sztuce nowożytnej A.S. przedstawiali m.in. Massaccio i Leonardo da Vinci.

Leonardo da Vinci